ទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ $15 នៅពេលកក់តាក់ស៊ីទៅខេត្តជាមួយ ABA PAY VISA Card


គ្រប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់វីសាកាតរបស់ធនគារ ABA អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥ ដុល្លារភ្លាមៗរាល់ពេលកក់រថយន្តតាក់ស៊ីឯកជនទៅខេត្តជាមួយវេបសាយ និងកម្មវិធិ BookMeBus។

ការផ្តល់ជូននេះមានចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (លោកអ្នកនឹងឃើញការបញ្ចុះតម្លៃបន្ទាប់ពីបញ្ចូលលេខកាតវីសាធនាគារហើយ នៅពេលទូទាត់ប្រាក់)។

របៀបងាយៗដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះ

 • ចូលទៅកាន់: វេបសាយ ឬកម្មវិធីទូរសព្ទ BookMeBus
 • ចុចលើ Private Taxi
 • ជ្រើសរើសកន្លែងចេញដំណើរ និងគោលដៅ និងប្រភេទតាក់ស៊ីដែលត្រូវនឹងគម្រោងធ្វើដំណើររបស់អ្នក
 • បញ្ចូលពេលវេលា និងទីតាំងទៅយកជាក់លាក់
 • ជ្រើសយក PAYWAY ហើយបញ្ចូលពត៌មានកាត ABA Visa តាមការណែនាំ

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • ប្រូម៉ូសិននេះមានពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៧​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសម្រាប់តែការធ្វើដំណើរជាមួយរថយន្តតាក់ស៊ីឯកជនមួយជើង​ (មិនមែនជើងត្រលប់/ទៅមក) ដែលមានតម្លៃចាប់ពី ៤៥ ដុល្លារឡើងទៅតាមរយៈ BookMeBus ប៉ុណ្ណោះ
 • ប្រូម៉ូសិននេះមានផ្តាច់មុខសម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់កាត ABA Visa ប៉ុណ្ណោះ (ទាំងកាតរឹង និងកាតសិប្បនិមិត្ត)
 • ដើម្បីកែប្រែ ឬលុបចោលការកក់ជាមួយប្រូម៉ូសិននេះ លោកអ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកក្រុមការងារយ៉ាងហោចណាស់ ៤៨ម៉ោង មុនពេលចេញដំណើរ
 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារ ABA របស់ Visa ឬរបស់ BookMeBus​ បានទេ
 • អតិថិជនដែលប្រើប្រូម៉ូសិននេះត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងខនានារបស់ធនាគារ ABA និង Visa
 • ក្នុងករណីមានជម្លោះ ការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារ ABA ជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ
 • ការផ្តល់ជូនក្នុងប្រូម៉ូសិននេះមានកំណត់
 • ធនាគារ ABA, Visa និង BookMeBus រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ប្រូមូសិន ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឬខនានាដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

Get $15 Off on Your Private Taxi Booking with ABA VISA Card


All ABA Visa cardholders can save USD 15 instantly every time when booking for Private Taxi on either BookMeBus website or app from March 04th 2021 until April 17th 2021 (the promotion discount will only be displayed at the checkout page after entering valid ABA Visa card details).

Simple Steps to Get This Promotion

 • Go to: BookMeBus Website or BookMeBus Mobile App
 • Tap on Private Taxi;
 • Choose your origin and destination and the private taxi that fits your travel plan;
 • Enter pick up schedule and location details;
 • Choose PAYWAY or VISA payment gateway and enter your ABA VISA card details as instructed.

Terms & Conditions:

 • Booking period: 04 March to 17 April 2021, both days included (45 Days)
 • This instant discount is only applied for Private Taxi booking on a single trip, minimum cost of USD 45, with BookMeBus.
 • This promotion is exclusively applicable for both new and existing ABA Visa cardholders (both physical and virtual card).
 • Bookings with this promotion can only be cancelled or rescheduled up to 48 hours before departure time.
 • The promotion is offered only for Private Taxi booked and paid with ABA Visa cards via a promotion link: https://bookmebus.com/aba-visa-2021 on either BookMeBus’ website or app during the promotion period.
 • This promotion cannot be used in conjunction with other promotions offered by ABA Bank, Visa and BookMeBus during and after promotion period.
 • The qualifying and participating ABA Visa cardholders are bound by the terms and conditions of ABA Bank and Visa. In case of dispute, the decision of ABA Bank shall be final.
 • The promotion is available on a first come first served basis.
 • ABA Bank, Visa and BookMeBus reserve the right at their discretion to terminate this promotion or vary, delete or add to any of these terms and conditions without prior notice.