ការបញ្ចុះតម្លៃ៣០%​អបអរសាទរបុណ្យអុំទូក អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ​ សម្រាប់អតិថិជនរបស់ ABA PAY [English below]


លក្ខខណ្ឌ ៖

 1. ការបញ្ចុះតម្លៃ៣០ %នេះមានសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ ABA​​​ ជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរដែលមានក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម ។
 2. ប្រូម៉ូសិន ៣០% នេះមានសពុលភាពពី ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩។
 3. ប្រូម៉ូសិននេះមានសពុលភាពសម្រាប់ជើងធ្វើដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនៅលើ គេហទំព័រ និង កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ BookMeBus ។
 4. អតិថិជនត្រូវប្រើ ABA PAY ដែលជាវិធីនៃការបង់ប្រាក់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ ABA ហើយអាចរកបានទាំងក្នុងគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ BookMeBus ។
 5. សំបុត្រដែលទិញក្នុងថ្ងៃបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬប្តូរជាលុយវិញបានទេ។
 6. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចប្រើបូករួមជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត មានដូចជាការប្រើប្រាស់ Coupon ឬ ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗទៀតរបស់ BookMeBus។
 7. ការបញ្ចុះតម្លៃដែលផ្តល់នេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរថ្ងៃណាក៏បាន ។
 8. ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានជម្លោះ ការសម្រេចចិត្តរបស់ BookMeBus និង ABA ជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។
 9. ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរដែលមានក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម៖
  • Mekong Express
  • Virak Buntham
  • Cambodia Post VIP Van
  • Bayon VIP
  • Mey Hong Transport
  • Seila Angkor Express
  • Sutthep Express
  • Vibol Express
  • Kampot Express
  • Champa Mekong
  • Meanchey Express
  • VGS Express
  • Emerald Express
  • Kimseng Express
  • Travel Mart Bkk
  • Ratanak Sambath Express
  • TCT Mondulkiri Express
  • Rithya Mondulkiri Express
  • Heng Sokkhoeun Express
  • Island Speed Ferry
  • GTVC Speedboat
  • Buva Sea


ABA PAY Water Festival Sale​ 30% off !


Terms & Conditions:

 1. This 30% discount is eligible for all ABA customers who use ABA mobile app booking eligible operators*
 2. This 30% discount is available for booking period from 30th October 2019 to 10th November 2019 for eligible operators*
 3. This promotion is only valid for participating transport operators on BookMeBus website and BMB mobile app with payment via ABA PAY (provided in the list below).
 4. ustomers​ must​ use​ ABA​ PAY, ​a​ cashless​ payment​ option​ of​ ABA​ Mobile​ app​ available​ in​ both​ BookMeBus​ website​ and​ mobile​ app.
 5. Purchased​ tickets​ during​ the promotion​ period​ cannot​ be​ changed, canceled or​ refunded.
 6. These promotions​ cannot​ be​ used​ in​ conjunction​ with​ other​ promotion​ offered​ by​ ABA​ Bank​ during​ and​ after​ the promotion​ period.
 7. Discounts​ offered​ during​ the​ promotion​ period​ apply​ to​ any traveling​ dates
 8. In​ case​ of​ dispute, ​ BookMeBus’​ and​ ABA​ Bank’s​ decisions​ shall​ be​ final.
 9. Participating transport operators eligible for these promotions:
  • Mekong Express
  • Virak Buntham
  • Cambodia Post VIP Van
  • Bayon VIP
  • Mey Hong Transport
  • Seila Angkor Express
  • Sutthep Express
  • Vibol Express
  • Kampot Express
  • Champa Mekong
  • Meanchey Express
  • VGS Express
  • Emerald Express
  • Kimseng Express
  • Travel Mart Bkk
  • Ratanak Sambath Express
  • TCT Mondulkiri Express
  • Rithya Mondulkiri Express
  • Heng Sokkhoeun Express
  • Island Speed Ferry
  • GTVC Speedboat
  • Buva Sea