ទំនាក់ទំនង Hoa Mai Limousine


អ៊ីមែល:' sontrung@bookmebus.com

លេខទូរស័ព្ទ:' +84936826249

About

Hoa Mai is the most well-known in Vietnam limousine operator to passengers who travel Vung Tau to Ho Chi Minh and via versa.

Hoa Mai van 15 seats, and Hoa Mai Limousine 7 seats always provide best services to local and foreign customers.

Công ty Hoa Mai là hãng xe khách nổi tiếng tuyến Sài Gòn - Bà Rịa - Vũng Tàu, và được sự yêu quý và tin tưởng của hành khách trong nhiều năm qua. Để đổi mới và hiện đại hóa chất lượng dịch vụ, Hoa Mai mạnh dạng đầu tư với công ty BookMeBus lập nên hệ thống đặt vé trực tuyến, tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo mang lại sự thuận tiện nhất dành cho khách hàng!