សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ BookMeBus.com!

សូមទោស! លេខ​កូដ​សម្រាប់​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​នេះ មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ទេ ឬ​ត្រូវ​បាន​ផុត​កំណត់ ។


តម្លៃសំបុត្រស្មើនឹងតម្លៃទៅទិញផ្ទាល់

ពួក​យើង​ធានា​ចំពោះ​តម្លៃ ដែល​បង្ហាញ​នៅ​លើ​អនឡាញ​ដូច​ទៅ​នឹង​តម្លៃ ដែល​លោក​អ្នក​ទៅ​ទិញ​ផ្ទាល់​ដល់​ក្រុមហ៊ុន ។

Bookmebus landing page save time vector

ការ​ឡើង​ឡាន​ដោយ​ប្រើប្រាស់​សំបុត្រ​អេឡិចត្រូនិក​ពី​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ

គ្រាន់​តែ​ពិនិត្យ​សំបុត្រ​ឡើង​ឡាន​ប៉ុណ្ណោះ ហេតុអ្វី​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ប្រើ​ក្រដាស ? ដើម្បី​ចូលរួម​ថែរក្សា​បរិស្ថាន ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​ពុំ​ចាំ​បាច់​បោះពុម្ភ ឬ​ប្រើប្រាស់​សំបុត្រ​ឡាន​ជា​ក្រដាស ដើម្បី​ឡើង​ឡាន​ទៀត​នោះ​ទេ ។ អ្នក​គ្រាន់​តែ​បង្ហាញ​សារ​ខ្លី ឬ​សំបុត្រ​អេឡិចត្រូនិក​ទៅ​កាន់​អ្នក​ឆែក​សំបុត្រ​ជា​ការ​ស្រេច ។

Bookmebus landing page eticket vector

ទិញ និង​បង់​ប្រាក់​ថ្លៃ​សំបុត្រ​ឡាន​ក្រុង​គ្រប់​ពេលវេលា និង​គ្រប់​ទី​កន្លែង

ការ​កក់​សំបុត្រ​ឡាន​ក្រុង​តាម​រយៈ​អនឡាញ​ គឺ​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​ចំណេញ​ពេលវេលា ដោយ​អ្នក​មិន​ចាំបាច់​ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​បង់​ប្រាក់​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទាល់​នោះ​ឡើយ ។ គឺ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​មាន​គណនី Wing, Pay&Go Wallet, SmartLuy, eMoney ឬ Acleda ជា​ការ​ស្រេច ដោយ​ពំុ​មាន​គិត​សេវា​បន្ថែម​លើ​ការ​បង់​ប្រាក់​ឡើយ ។ សំរាប់​អតិថិជន​ក្រៅ​ស្រុក​ អាច​បង់​ប្រាក់​តាម​រយៈ VISA card, Master card, JCB និង Diners Club International ។

Bookmebus landing page epayment vector